Projekt przygotowań do ŚDM Diecezji Łowickiej, listopad 2016

I. FUNDAMENT PROJEKTU „ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE W 2016 R.
SZANSĄ DLA DIECEZJI, PARAFII, MŁODYCH”

 1. Nowa ewangelizacja – priorytet działań duszpasterskich, znak czasu

 2. Młodzież – nadzieja Kościoła, diecezji łowickiej i parafii

 3. Jedność – „Nie rób sam tego, co można zrobić razem”. Ewangelizujmy razem: biskupi, kapłani, katecheci, świeccy animatorzy, wszystkie parafie, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia. Świat potrzebuje znaku jedności wewnątrz Kościoła

 1. DLACZEGO WARTO REALIZOWAĆ PROJEKT „ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY…”?

 1. szansa, która się nie powtórzy i której nie można zmarnować:

– szansa dla młodych – osobiste poznanie Jezusa, kontynuacja drogi wiary
z Jezusem w Kościele, we wspólnocie parafialnej

– szansa dla parafii – nowe wspólnoty, ożywienie istniejących,

– szansa dla diecezji – ożywienie duszpasterstwa młodzieżowego;

2. stworzenie środowiska rozpalonych entuzjazmem wiary młodych
i umożliwienie im zaangażowania się w organizację przygotowań w Diecezji Łowickiej do przyjęcia kilku tysięcy młodych ludzi z całego świata w ramach
Dni w Diecezji przed pobytem w Krakowie

 1. ETAPY PRZYGOTOWANIA DO ŚDM W KRAKOWIE W 2016 R.:

 1. Etap pierwszy – czas ewangelizacji

 2. Etap pośredni – czas formacji + czas ewangelizacji

 3. Etap dalszy – czas organizacji + czas ewangelizacji i formacji

 1. Etap pierwszy – czas ewangelizacji

A/ cele ewangelizacji:

– ewangelizacja w trakcie ferii ok. 300 młodych osób w diecezji

– ożywienie parafii młodzieżowymi wspólnotami

– umocnienie istniejących już w diecezji wspólnot i grup (oazowych, KSM – u,
oratoriów salezjańskich, Odnowy w Duchu Świętym, neokatechumenalnych,
ale także liturgicznej służby ołtarza, scholi, harcerzy, innych)

– tworzenie nowych wspólnot w diecezji w oparciu o program oazowy, przygotowane
materiały Krajowego Duszpasterstwa Młodych (KDM), programy w/w. wspólnot

– tworzenie zespołów ewangelizacyjnych w diecezji

– jedność we współpracy grup i ruchów w diecezji

– przygotowanie środowiska wiary dla ŚDM w Krakowie w 2016 r.

B/terminy i miejsca rekolekcji ewangelizacyjnych, kerygmatycznych, wspólnoty charyzmatyczne prowadzące rekolekcje:

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:

– 27 stycznia – 1 luty 2014 r. – Żdżary

Rekolekcje poprowadzą Wspólnoty Emmanuel i Nowe Jeruzalem

Zapisy od 6 do 20 stycznia drogą mailową: luna-m@wp.pl
(Maria Lipińska, tel. 791 888 017)

– 27 stycznia – 1 luty 2014 r. – Kutno – Woźniaków
Rekolekcje poprowadzi Wspólnota Siloe
Zapisy od 6 do 20 stycznia drogą mailową: biala.wioletta@gmail.com
(Wioletta Biała, tel. 602 367 777)

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

– 17 – 22 luty 2014 r. – Kutno – Woźniaków
Rekolekcje poprowadzi Wspólnota Siloe
Zapisy 6 stycznia do 3 lutego drogą mailową: biala.wioletta@gmail.com
(Wioletta Biała, tel. 602 367 777)

– 24 luty – 1 marca 2014 r. – Kutno – Woźniaków
Rekolekcje poprowadzą Wspólnoty Emmanuel i Nowe Jeruzalem
Zapisy od 6 stycznia do 10 lutego drogą mailową: luna-m@wp.pl
(Maria Lipińska, tel. 791 888 017)

Rekolekcje trwają od poniedziałku, od godz. 17:00 do soboty, do godz. 14:00.

C/ Młodzież

– wiek – od III gimnazjum wzwyż

D/ Finansowanie

Koszt uczestnictwa jednej osoby to 300 zł (dojazd we własnym zakresie).
Ponieważ projekt ten to duchowe dobro tak dla uczestników, jak i parafii oraz diecezji, dlatego też powyższe podmioty powinny zainwestować w sposób materialny w rekolekcje ewangelizacyjne.

Proponujemy, aby uczestnik rekolekcji wpłacił połowę, tj. 150 zł, przez co niewątpliwie wyjazd rekolekcyjny staje się dla młodego człowieka atrakcyjny.
Ksiądz Biskup wyraził zgodę na pokrycie kosztów uczestnictwa przez instytucje diecezjalne w kwocie 80 zł, przy założeniu, że 70 zł kosztów pobytu pokryje parafia wysyłająca osobę na rekolekcje.

 1. Etap pośredni – czas formacji + czas ewangelizacji

A/ Rekolekcje ewangelizacyjne nie są celem samym w sobie, ale bazą do formowania się bądź ożywienia wspólnot parafialnych. Stąd potrzeba stałej formacji, tak aby młody człowiek, mający doświadczenie żywej wiary, miał świadomość, że w parafii po rekolekcjach będzie na niego ktoś czekał (kapłan, katecheta, wspólnota), a potem towarzyszył na drodze wiary.

B/ W naszej diecezji młodzież formuje się głównie w oparciu o program Ruchu Światło – Życie oraz program Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w mniejszym stopniu w innych grupach: oratoriach salezjańskich, liturgicznej służbie ołtarza, czy też często – choć nie tylko – w grupach wielopokoleniowych – Odnowa w Duchu Świętym, neokatechumenat). Zachęcamy po rekolekcjach do włączania się w powyższe wspólnoty młodych w diecezji, bądź tworzenie nowych czy to w oparciu o powyższe programy, czy też w oparciu o trzyletni program formacyjny wypracowany przez Krajowe Duszpasterstwo Młodych.

C/ Na poszczególne lata program KDM przedstawia się następująco:

2013/2014 – SŁOWO (kerygmat) „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”

2014/2015 – SAKRAMENTY (liturgia) „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”

2015/2016 – CARITAS (diakonia)„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

D/ Tematy miesięczne roku 2013/2014 wypracowane przez KDM to:

Grudzień 2013 Tożsamość MOJE ID
Styczeń 2014 Godność V.I.P.
Luty 2014 Rodzina 24/7 ONLINE
Marzec 2014 Przynależność LUBIĘ TO!
Kwiecień 2014 Styl życia WYLANSUJ SIĘ!
Maj 2014 Wolność OGARNIJ SIĘ!
Czerwiec 2014 Bunt RABAN
Lipiec 2014 Wyciszenie STATUS: WRACAM
Sierpień 2014 Radość ŁYKNIJ ŻYCIA!
Wrzesień 2014 Miłość ONA I ON
Październik 2014 Pokora BEZ ŚCIEMY
Listopad 2014 Odpowiedzialność ZALOGUJ SIĘ!

E/ Więcej informacji na stronie:

Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży (KDM) www.kdm.org.pl

Ponadto warto zajrzeć na strony:

Organizator ŚDM w 2016 r. – www.krakow2016.com

Światowe Dni Młodzieży – www.sdm.org.pl

 1. Etap końcowy – czas organizacji + czas ewangelizacji i formacji

Kontynuując ewangelizację i formację, myślimy także o organizacji Dni w Diecezjach, tzw. Dni Misyjnych, poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, do którego to zadania także nasz diecezja będzie zobligowana.

Nie wyobrażamy sobie, aby na polu diecezjalnym w organizację tego wydarzenia była zaproszona młodzież „przypadkowa”. Widzimy środowisko młodzieży zewangelizowanej i uformowanej z różnych ruchów i wspólnot, która w jedności i w postawie diakonijnej będzie zaangażowana w wydarzenia centralne – diecezjalne.

 1. ZAKŁADANE OWOCE ŚDM DLA MŁODYCH, PARAFII I DIECEZJI

Co dalej? Na pewno Światowe Dni Młodzieży wniosą wiele dobra, zwłaszcza
w wymiarze duchowym. Młodzież z doświadczeniem ewangelizacyjnym, formacyjnym
i diakonijnym będzie mogła w parafii dalej budować żywy Kościół, pomagać
w formacji bierzmowanych, prowadzić grupki, budować mocne związki małżeńskie, powiększać wspólnotę seminaryjną i wspólnoty zakonne…

Aby jednak zbierać owoce i cieszyć się, trzeba najpierw siać obficie, pielęgnować czuwając i modlić się dużo. Jedni sieją, inni pielęgnują, inni jeszcze zbierają, ale Duch Święty daje wzrost.

Informacje na temat innych wydarzeń związanych z przygotowaniem do ŚDM w Krakowie będzie można usłyszeć w Radio Victoria i Radio Niepokalanów, przeczytać w Gościu Niedzielnym, czy też znaleźć na stronie internetowej naszej diecezji: www.sdmlowicz.pl

Bogu i Ojcu wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich
i we wszystkich przez Chrystusa w Duchu Świętym chwała na wieki wieków.