List do proboszczów w sprawie symboli ŚDM

List do proboszczów w sprawie symboli ŚDM

Przewielebny Księże Proboszczu,

W związku z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, przy pełnej aprobacie księdza Biskupa Andrzeja F. Dziuby, proszę o wytypowanie i wysłanie do Łowicza na Niedzielę Palmową (13 kwietnia br.), na Spotkanie Młodych dwóch przedstawicieli parafialnej młodzieży.

Tego dnia odbędzie się XXIX Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Na Placu św. Piotra w Rzymie, w obecności Papieża Franciszka, młodzież polska przejmie od młodzieży brazylijskiej symbole ŚDM: krzyż i Ikonę Matki Bożej. Od 14 kwietnia znaki te będą peregrynowały po polskich diecezjach (w naszej diecezji od 20 września do 3 października 2015 r.).

Młodzież diecezjalna zgromadzona na łowickim rynku w łączności z papieżem i w obecności Biskupa Łowickiego przyjmie krzyż i Ikonę duchowo, a wytypowani delegaci wszystkich parafii w diecezji otrzymają miniatury symboli ŚDM.

Pragnąłbym, aby umieszczone w kościele (na przykład na bocznym ołtarzu) były znakami, wokół których młodzież parafialna będzie się gromadzić, aby przygotować się duchowo do ŚDM w Krakowie w 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące znaczenia i dalszego wykorzystania symboli ŚDM w parafiach w ramach przygotowań do ŚDM zostaną przekazane księżom proboszczom po spotkaniu dekanalnym pod koniec maja br. Młodzież wydelegowana, która otrzyma status ambasadorów ŚDM w parafii, zostanie zaproszona 31 maja br. do Łowicza, do auli WSD na spotkanie formacyjno – informacyjne.

Proszę, aby kryterium wyboru przedstawicieli młodych z parafii było w miarę możliwości zastosowane, uwzględniając: wiek (od 18 do 30 roku życia), zaangażowanie religijne w życie parafii, postawę służby i odpowiedzialności.

Proszę o wypełnienie dołączonej Karty zgłoszenia i przekazanie młodym delegatom na spotkanie w Niedzielę Palmową w Łowiczu. Złożą je, odbierając miniaturę symboli ŚDM.

Dziękuję za objęcie troską inicjatywy i pomoc młodym w organizacji wyjazdów, włącznie z dofinansowaniem.

Koordynator ŚDM w Diecezji Łowickiej

Ks. Adma Paweł Bednarczyk