Szczególne miejsca Kultu w Diecezji Łowickiej

SZCZEGÓLNE MIEJSCA KULTU W DIECEZJI ŁOWICKIEJ

Łowicz – Katedra Łowicka i Sanktuarium św. Wiktorii, patronki Diecezji Łowickiej lowicz swwiktoria
Nowe Miasto – Sanktuarium bł. O. Honorata Koźmińskiego, patrona Diecezji Łowickiej nowemiasto hkozminski
Tum – Sanktuarium św. Wojciecha tum swwojciech
Inowłódz – Sanktuarium św. Idziego inowlodz swidzi
Biała Rawska – Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej bialarawska mbmilosierna
Domaniewice – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych
i Matki Pięknej Miłości
domaniewice mbpocieszycielka
Głogowiec – Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej, Pani Ziemi Kutnowskiej glogowiec mbglogowiecka
Miedniewice – Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej miedniewice mbswietoridznna
Szymanów – Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej szymanow mbjazlowiecka
Kategorie: Sanktuaria

Powiązane artykuły