Peregrynacja Symboli ŚDM – Rejon Łowicki – Galeria

Peregrynacja Symboli ŚDM – Rejon Łowicki – Galeria

Waliszew, Mąkolice, Głowno, Domaniewice, Dmosin, Łowicz – MBNP na Korabce, Szkoły Pijarskie Królowej Pokoju, Stary Rynek, Kompina, Łowicz – Zakład Karny, Szpital, Wyższe Seminarium Duchowne, Bazylika Katedralna w Łowiczu, Łowicz – kościół S.S. Bernardynek, Pożegnanie Symboli ŚDM w Rejonie Łowickim i Diecezji Łowickiej

autorzy zdjęć:
Olga Ciechańska, Zuzanna Rutkowska, Łukasz Sęk
oraz dzięki uprzejmości Gościa Łowickiego