„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 154)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 154)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 281 dni 🙂

W niedzielę 18 października– modlimy się szczególnie za młodych z

par. p.w. Wszystkich Świętych i św. Stanisława, biskupa i męczennika w Wiskitkach oraz za młodych ze Słowacji:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

Deus, Pai misericordioso,
Que revelaste Teu amor em Teu Filho Jesus Cristo
e, no Espírito Santo, Consolador, o derramaste sobre nós,
a Ti confiamos o futuro do mundo e de todos os homens.  
De maneira especial a Ti confiamos os jovens
de todos os idiomas, povos e nações.
Guiai e protegei-os nos complicados caminhos de hoje
e dê-lhes a graça de poder colher abundantes frutos
a partir da experiência da Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia.

Pai celeste,
faça-nos testemunhas da Tua misericórdia.
Ensina-nos a levar a fé aos que duvidam,
a esperança aos desanimados,
o amor aos indiferentes,
o perdão a quem fez o mal
e a alegria aos infelizes.
Fazei com que a centelha do amor misericordioso
que acendeste dentro de nós
converta-se em uma chama que transforma os corações
e renova a face da Terra.

Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós.
São João Paulo II, rogai por nós.
Santa Faustina, rogai por nós.

 

Papież Franciszek ostatnio powiedział:

„Drodzy młodzi, proście Pana o wolne serce, abyście nie byli niewolnikami w zasadzkach świata.”

Słowo na dziś:

„A Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: „Wiecie, że ci, którzy są uznawani za władców narodów, ciemiężą je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak powinno być wśród was. Ale kto by chciał stać się wielki między wami, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być między wami pierwszy, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu.”

Mk 10, 42- 45 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)