„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 160)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 160)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 275 dni 🙂

W sobotę 24 października– modlimy się szczególnie za młodych z

par. p.w. św. Mikołaja, biskupa w Żdżarach oraz za młodych z Sudanu:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

„Боже, Отче милосердний,
що об’явив свою любов в Своєму Синові Ісусові Христові
і вилив її на нас в Духу Святому, Утішителю,
Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини”.
Довіряємо Тобі особливо
молодих людей усіх народів та мов.
Веди їх безпечно по крутих стежках
сучасного світу
і дай їм ласку плідного пережиття
Світових Днів Молоді у Кракові.

Отче небесний,
зроби нас свідками Твого милосердя.
Навчи нести віру до тих, які сумніваються,
надію тим, котрі у відчаї,
любов – розхолодженим,
прощення – винним і радість – сумним.
Нехай іскра милосердної любові
яку Ти в нас запалив,
стане вогнем, що перемінює людські серця
і відновлює лице землі.

Маріє, Мати Милосердя, молися за нас.
Святий Іване Павле ІІ, молися за нас.
Свята Сестро Фаустино, молися за нас!

 

Papież Franciszek powiedział:

„Życie Maryi pokazuje, że Bóg dokonuje wielkich dzieł przez pośrednictwo najbardziej pokornych.”

Słowo na dziś:

„Powiedz im: Na moje życie – wyrocznia Pana BOGA – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, ale chcę, aby bezbożny porzucił swoje niegodziwe postępowanie i ocallił życie. Nawróćcie się, zawróćcie z waszych złych dróg. Dlaczego mielibyście umrzeć, ludu izraelski?”

Ez 33, 11 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)

„Opowiedział im taką przypowieść: „Ktoś miał w swojej winnicy drzewo figowe. Gdy przyszedł szukać na nim owocu, nic nie znalazł. Powiedział więc do ogrodnika: <<Już od trzech lat przychodzę szukać owocu na tym drzewie, a nie znajduję. Wytnij je! Po co jeszcze wyjaławia ziemię?>>. Lecz on mu odpowiedział: <<Panie, pozostaw je jescze na rok. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może zaowocuje. A jeśli nie, wtedy je usuniesz>>.”

Łk 13, 6-9 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)