„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 161)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 161)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 274 dni 🙂

W niedzielę 25 października– modlimy się szczególnie za młodych z

par. p.w. Wszystkich Świętych w Żelaznej oraz za młodych z Sudanu Południowego:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

„Gott, barmherziger Vater,
Du hast Deine Liebe in Deinem Sohn Jesus Christus offenbart,
und sie über uns ausgegossen im Heiligen Geist, dem Tröster.
Dir vertrauen wir heute die Geschicke der Welt und jedes Menschen an.”
Dir vertrauen wir besonders die jungen Menschen aller Sprachen, Völker und Nationen an:
leite und beschütze sie auf den verzweigten Wegen
der heutigen Zeit.
Schenke ihnen die Gnade,
überreiche Früchte auf dem Weltjugendtag in Krakau zu ernten!

Himmlischer Vater,
mache uns zu Zeugen Deiner Barmherzigkeit.
Lehre uns, Zweifelnden den Glauben zu verkünden,
Entmutigten die Hoffnung zu stärken,
und Gleichgültigen die Liebe zu schenken.
Zeige uns, wie wir die Vergebung an die, die sich schuldig gemacht haben, herantragen
und die Freude an Unglückliche weitergeben können.
Lass den Funken barmherziger Liebe,
den Du in uns entzündet hast,
zu einem Feuer werden, das die Herzen verwandelt
und das Angesicht der Erde erneuert.

Maria, Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns!
Heiliger Johannes Paul II, bitte für uns!
Heilige Schwester Faustina, bitte für uns!

 

Papież Franciszek powiedział:

„Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Pozwólmy Bożemu miłosierdziu, by nas przemieniało. „

Słowo na dziś:

„Dawid błogosławił PANA wobec całego zgromadzenia tymi słowami: „Bądź błogosławiony, PANIE, Boże Izraela, naszego ojca, od zawsze i po wszystkie czasy. Twoja, PANIE, jest moc i potęga, chwała, wspaniałość i majestat na niebie i na ziemi. Twoje, PANIE, jest panowanie, bo Ty jako głowa przewyższasz wszystko. Bogactwo i honor pochodzą od Ciebie iTy panujesz nad wszystkim. W Twoim ręku są siła i potęga. Ty swą ręką umacniasz i utwierdzasz wszystko. Teraz, Boże nasz, sławimy Ciebie i wychwalamy Twoje piękne imię. Lecz kim ja jestem i cóż znaczy mój lud, abyśmy mogli tak Cię wychwalać? Wszystko to, co Ci ofiarujemy, pochodzi od Ciebie. My jesteśmy obcymi przed Tobą i pielgrzymami, jak nasi ojcowie. Dni nasze na ziemi są jak cień i nie ma tutaj nadziei. PANIE, nasz Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie bogactwo, które zgromadziliśmy, aby budować dom dla Twojego świętego imienia. Wszystko pochodzi z Twojej ręki i jest Twoje.”

1 Krn 29, 10-16 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)

„Nie oszukujcie samych siebie! Jeśli ktoś z was uważa się za mądrego na tym świecie, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga, gdyż napisano: Usidla Bóg mędrców mimo ich przebiegłości. I znowu: Bóg wie, że zamysły mędrców są czcze. Niech więc nikt nie szuka uznania u ludzi, bo i tak wszystko jest wasze: „

1 Kor 3, 18-21 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)

„A wszyscy, widząc to, szemrali: „Poszedł w gościnę do grzesznika”. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: „Panie, połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie”. Wtedy Jezus powiedział do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn Cłowieczy przyszedł przecież szukać i zbawić to, co zginęło.”

Łk 19, 7-10 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)

„Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w Duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec. Bóg jest duchem, stąd też ci, którzy Go wielbią, winni to czynić w Duchu i w prawdzie”.”

J 4, 23-24 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)