„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 165)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 165)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 270 dni 🙂

W czwartek 29 października– modlimy się szczególnie za młodych z

par. p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie oraz za młodych ze Szwecji:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

„Dios, Padre misericordioso,
que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo,
y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo, Consolador,
te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre”.
Te encomendamos en modo particular
los jóvenes de toda lengua, pueblo y nación.
Guíales y protéjeles en los complejos caminos de hoy
y dales la gracia de poder cosechar abundantes frutos
de la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia.

Padre celestial,
haznos testigos de tu misericordia.
Enseñanos a llevar la fe a los que dudan,
la esperanza a los desanimados,
el amor a los indiferentes,
el perdón a quien ha obrado el mal y la alegría a los infelices.
 

Haz que la chispa del amor misericordioso,
que has encendido dentro de nosotros
se convierta en un fuego que transforma los corazones
y renueva la faz de la tierra.

María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros.
San Juan Pablo II, ruega por nosotros.
Santa Sor Faustina, ruega por nosotros.

 

Papież Franciszek powiedział:

„Miłość Boża jest darmowa. On niczego nie oczekuje w zamian; prosi tylko, żeby Go przyjąć.”

Słowo na dziś:

„Co na to powiedzieć? Jeśli Bóg jest przy nas, to któż przeciwko nam? On własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, dlaczego więc nie miałby nam ofiarować wszystkiego wraz z Nim? Kto wystąpi przeciw wybranym przez Boga? Przecież sam Bóg usprawiedliwia! Kto wystąpi z wyrokiem potępiającym? Przecież wstawia się za nami Chrystus Jezus, który umarł, co więcej, który zmartwychwstał i zasiada po prawej stronie Boga!”

Rz 8, 31- 34 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)

„Ale Ty, BOŻE, Panie, bądź ze mną przez wzgląd na Twe imię, w swej dobroci wyzwól mnie łaskawie, bo jestem ubogi ibiedny, a serce trwoży się we mnie. Jestem jak cień, który znika, zostałem przepędzony jak szarańcza. Słabną mi kolana od postu, a ciało niszczeje bez oliwy. Stałem się dla nich pośmiewiskiem; patrzą na mnie i potrząsają głowami. Pomóż mi, PANIE, mój Boże, wybaw mnie przez wzgląd na swą łaskawość.”

Ps 109, 21-26 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)