„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 167)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 167)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 268 dni 🙂

W sobotę 31 października– modlimy się szczególnie za młodych z

par. p.w. św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie oraz za młodych z Tajlandii:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

“Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo”.
Ti affidiamo in modo particolare
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione:
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti
dall’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia.

Padre Celeste,
rendici testimoni della Tua misericordia.
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi,
la speranza agli scoraggiati,
l’amore agli indifferenti,
il perdono a chi ha fatto del male e la gioia agli infelici.
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso
che hai acceso dentro di noi
diventi un fuoco che trasforma i cuori
e rinnova la faccia della terra.

Maria, Madre di Misericordia, prega per noi
San Giovanni Paolo II, prega per noi
Santa Faustina, prega per noi

 

Papież Franciszek powiedział:

„Panie, daj nam łaskę zdumienia w spotkaniu z Tobą.”

Słowo na dziś:

„PAN wie o zamysłach ludzi, że są próżne. Szczęśliwy człowiek, którego Ty, PANIE, karcisz i wychowujesz swym prawem, aby dać mu ulgę po dniach nieszczęścia, zanim wykopią grób bezbożnemu. Wszak PAN nie odrzuci swego ludu, i dziedzictwa swego nie zostawi, aż przywróci sprawiedliwe sądy i pójdą za nim wszyscy prawego serca. Kto ujmie się za mną wobec złoczyńców? Kto stanie za mną przeciw dopuszczającym się nieprawości? Gdyby mi PAN nie pomógł, wkrótce bym się znalazł w krainie milczenia. A kiedy myślę: „Moje nogi się chwieją”, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, PANIE!”

Ps 94, 11-18 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki”.

Mt 11, 28-30 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)

„Widząc, jak zaproszeni wybierali sobie pierwsze miejsca, opowiedział tę przypowieść: „Kiedy ktoś cię zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, bo może został zaproszony ktoś godniejszy od ciebie. Wtedy przyjdzie ten, który zaprosił ciebie i jego, i powie ci:<<Ustąp mu miejsca>>. Wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. Gdy więc będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie ten, który cię zaprosił, i powie: <<Przyjacielu, zajmij lepsze miejsce>>. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich siedzących przy stole. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

Łk 14, 7-11 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)