„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 173)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 173)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 262 dni 🙂

W piątek 6 listopada– modlimy się szczególnie za młodych z

Tunezji:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

“God, merciful Father,
in your Son, Jesus Christ, you have revealed your love
and poured it out upon us in the Holy Spirit, the Comforter,
We entrust to you today the destiny of the world and of every man and woman”.
We entrust to you in a special way
young people of every language, people and nation:
guide and protect them as they walk the complex paths of the world today
and give them the grace to reap abundant fruits
from their experience of the Krakow World Youth Day.

Heavenly Father,
grant that we may bear witness to your mercy.
Teach us how to convey the faith to those in doubt,
hope to those who are discouraged,
love to those who feel indifferent,
forgiveness to those who have done wrong
and joy to those who are unhappy.
Allow the spark of merciful love
that you have enkindled within us
become a fire that can transform hearts
and renew the face of the earth.

Mary, Mother of Mercy, pray for us.
Saint John Paul II, pray for us.
Saint Faustina, pray for us.

 

Papież Franciszek powiedział:

„Dlaczego tak trudno nam znosić wady innych? Zapominamy, że Jezus znosił wszystkie nasze grzechy?”

Słowo na dziś:

„Wtedy stwierdziłem: mądrość warta jest więcej niż siła, chociaż w pogardzie jest mądrość ubogiego i nikt nie chce słuchać jego rad. A jednak lepiej jest posłuchać człowieka mądrego, który mówi spokojnie, niż wrzasku kogoś, kto dowodzi motłochem. Mądrością więcej można osiągnąć niż bronią, ale jedna pomyłka może popsuć największą sprawę.”

Koh 9, 16-17 (Biblia wg. Edycji Święty Paweł)