„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 185)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 185)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 250 dni 🙂

W środę 18 listopada– modlimy się szczególnie za młodych z

Wielkiej Brytanii:

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

Deus, Pai misericordioso,
Que revelaste Teu amor em Teu Filho Jesus Cristo
e, no Espírito Santo, Consolador, o derramaste sobre nós,
a Ti confiamos o futuro do mundo e de todos os homens.  
De maneira especial a Ti confiamos os jovens
de todos os idiomas, povos e nações.
Guiai e protegei-os nos complicados caminhos de hoje
e dê-lhes a graça de poder colher abundantes frutos
a partir da experiência da Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia.

Pai celeste,
faça-nos testemunhas da Tua misericórdia.
Ensina-nos a levar a fé aos que duvidam,
a esperança aos desanimados,
o amor aos indiferentes,
o perdão a quem fez o mal
e a alegria aos infelizes.
Fazei com que a centelha do amor misericordioso
que acendeste dentro de nós
converta-se em uma chama que transforma os corações
e renova a face da Terra.

Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós.
São João Paulo II, rogai por nós.
Santa Faustina, rogai por nós.

 

Papież Franciszek powiedział:

„Jest milczenie Boga, którego nie można zrozumieć inaczej, jak wpatrując się w Krzyż.”