Kurtyna … akcja! Trzeci akt IV spotkania Ambasadorów i Wolontariuszy

Kurtyna … akcja! Trzeci akt IV spotkania Ambasadorów i Wolontariuszy

21 listopada odbyło się IV spotkanie ambasadorów i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży z diecezji łowickiej. Młodym zebranym w Sochaczewie przedstawiono najbliższe wydarzenia związane z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży – mówiono m.in. o Jubileuszu Miłosierdzia, programie duchowym „Deoprofil”, rekolekcjach „Młodzi na Maksa”. Przybliżono harmonogram Dni w Diecezji oraz Wydarzeń Centralnych, a także pomysł Miasteczka Łowickiego pod Krakowem. Szczególnie jednak młodzi zastanawiali się nad sensem słów „wspólnota” oraz „miłosierdzie”.

To pierwsze słowo było szczególnie podkreślane poprzez wspólne robienie zdjęć, wspólne warsztaty, a także naukę płynącą wprost z Ewangelii, kiedy to Jezus powiedział swoim uczniom: „(…) zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich»” (Mt 18, 19-20). Młodzi zostali posłani do swoich parafii, aby tworzyć wspólnoty będące świadectwem Chrystusa i w nich uczestniczyć.

Drugim ważnym tematem było Miłosierdzie, ponieważ już niedługo, 8 grudnia, papież Franciszek wprowadzi Kościół w Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Młodzież zebrana na spotkaniu ambasadorów i wolontariuszy ŚDM miała okazję posłuchać, dlaczego ten rok liturgiczny jest nazywany „jubileuszowym”, a także dowiedziała się, jakie wezwanie na ten rok dla wiernych z Polski i świata wystosował Ojciec Święty.

Gospodarze oraz organizatorzy zapewnili wszystkim obecnym uczestnikom ciepły posiłek, a w przerwie kawowej także gorące napoje i przekąski.

Najważniejszym jednak punktem tego dnia była Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby, który w trakcie kazania skierował oczy młodzieży na kapłanów, nazywając ich przyjaciółmi najsilniej modlącymi się w intencji młodych na świecie. Biskup Andrzej przyjął specjalne podziękowanie za szczególną obecność na wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z diecezjalnymi przygotowaniami do ŚDM. Młodzież doceniła także ogromną pracę organizatorów wszystkich spotkań oraz kapłanów, bez których diecezja łowicka nie byłaby tak dobrze przygotowana do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się już za niecały rok, w 2016 roku, w Krakowie.

Ostatnim, bardzo pięknym punktem tego dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprzedziła modlitwa młodzieży nad obecnymi kapłanami, a następnie modlitwa kapłanów nad młodymi. Dało się odczuć bliskość wspólnoty poprzez wzajemne nakładanie na siebie rąk i życzliwe, pełne ciepła spojrzenia.

IV spotkanie ambasadorów i wolontariuszy ŚDM, które odbyło się w trzech miejscach – w Rawie Mazowieckiej, w Kutnie oraz dziś w Sochaczewie zachęciło i zmotywowało młodzież do podjęcia nowych inicjatyw w swoich parafiach i już zadeklarowała obecność na kolejnym spotkaniu, które ksiądz Tomasz Staszewski zapowiedział na czerwiec przyszłego roku.

tekst: Konrad Gruza

zdjęcia: Zuzanna Rutkowska, Mariusz Lipiński, Asia Antosik