Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem!

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem!

Również w Kutnie została uroczyście otworzona Brama Miłosierdzia. W kościele pw. św. Wawrzyńca wierni uczestniczyli w Mszy Św. i wysłuchali słowa głoszonego przez proboszcza ks. Jerzego Swędrowskiego. Mówił on o miłosierdziu Pana i wybaczaniu naszych grzechów. W głoszonym słowie mówił także o Maryi, o której nie można zapominać, ponieważ za jej pomocą dzieje się także to co dobre. Wierni zostali także zaproszeni do uroczystego przeżywania Roku Miłosierdzia w swojej codzienności.