Młodzi na Maxa 2 – 2016 – rejestracja. Żdżary

Formularz rejestracyjny

dla uczestników Rekolekcji "Młodzi na Maxa 2 - 2016 - Żdżary (dla osób, które były już na MnM)".

Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką "*"

Turnus II turnus - 26-28.02.2016
Imię*
Nazwisko*
Parafia*
Wiek*
W przypadku osób niepełnoletnich prosimy ściągnąć, wydrukować, wypełnić i przywieźć zgodę rodziców lub opiekunów.
PESEL*:
Adres email*:
Numer telefonu*:
Numer telefonu do opiekuna:
Inne informacje, uwagi:

Kategorie: Młodzi na Maxa