W Rawie otwarto Bramę Miłosierdzia

W Rawie otwarto Bramę Miłosierdzia

W niedzielę 13 grudnia, podczas Eucharystii o godzinie 10 w rawskim kościele, pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia. Nabożeństwo rozpoczęło się krótką modlitwą i odczytaniem dekretu biskupa łowickiego na placu przed pomnikiem św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy uczestniczący przeszli pod kościół i została uroczyście otwarta Brama Miłosierdzia.

Punktem kulminacyjnym była Msza Święta, w czasie której piękną homilię o Miłosierdziu Boga wygłosił ks. Wiesław Wasiński, wicedziekan dekanatu rawskiego.

Po Eucharystii młodzież z Liceum Ogólnokształcącego, im. Marii Składowskiej-Curie , która zaprezentowała program o Bożym Miłosierdziu.