Urodziny papieża Franciszka

Urodziny papieża Franciszka

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w Argentynie. Jego rodzina była włoskimi imigrantami. Wychowywał sie z czworgiem rodzeństwa.

Obecny papież jest osobą wszechstronnie wykształconą. Po technikum obronił dyplom z chemii. Po wstąpieniu do zakonu Jezuitów obronił liencjat z filozofii, poza tym studiował także literaturę, teologię oraz psychologię.

13 marca 2013 został wybrany nowym Bikupem Rzymu- w miejsce Papieża Benedykta XVI. Został pierwszym papieżem: z Ameryki; z zakonu Jezuitów . Przyjął imię Franciszek, aby jak św. Franciszek z Asyżu skupić swą uwagę na problemy biednych i nędzarzy.

Papież Franciszek urzeka skromnością. Przez wiele lat sam gotował. Po mieście poruszał się komunikacją miejską, bądź na pieszo. Zrezygnował z wielu wygód, jakie przyszługują mu, jako papieżowi. Jego odwoływanie się do ubówstwa i miłości, które leżą u podstaw Chrześcijaństwa- urzekły tak wielu ludzi, że zauważalny stał się wzrost liczby osób w seminariach i zakonach- tzw. „efekt Franciszka”.

Papież Franciszek brał udział w Światowych Dniach Młodzieży w 2013 roku w Rio de Janeiro. Tam ogłosił, że kolejne, w 2016, odbędą się w Krakowie. 27 kwietnia 2014, kanonizował Jana XXIII, oraz Jana Pawła II, który to był inicjatorem idei Światowych Dni Młodzieży.

W dniu Twoich Urodzin Ojcze Święty życzymy Tobie Bożej radości i rozeznania w sprawach w Kościoła!

„Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

 Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Kategorie: Aktualności