Miasteczko Łowickie – podsumowanie działań

Miasteczko Łowickie – podsumowanie działań

Podsumowanie działań związanych z organizacją pola namiotowego w miejscowości Śledziejowice na wyjazd młodzieży Diecezji Łowickiej na ŚDM

 Darem Bożej Opatrzności, dzięki życzliwości wielu osób dobrej woli i odważnej decyzji Ks. Biskupa Andrzeja F. Dziuby jest możliwość przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie przez młodzież siedmiu rejonów Diecezji Łowickiej razem, w planowanej liczbie 2000 osób, niedaleko miejsca papieskiej celebry (2 km od miejscowości Brzegi), na uzbrojonym polu namiotowym w miejscowości Śledziejowice, 4 km od Wieliczki i 12 km od Krakowa.

Od listopada zeszłego roku delegacja naszej diecezji w różnym składzie osobowym, czterokrotnie gościła w miejscu stacjonowania obozu oraz w Komitecie Organizacyjnym ŚDM w Krakowie. Delegacji przewodniczyli: Pan Marek Sajak- Dyrektor Techniczny Miasteczka oraz ks. Tomasz Staszewski, a towarzyszyli im: Pan Sławomir Kordziawa – hydraulik, ks. Robert Sierpniak, ks. Sylwester Bernat i ks. Adam Bednarczyk. Wizyty miały na celu przygotowanie dla młodzieży Diecezji Łowickiej jak najbardziej komfortowych warunków do przeżycia ŚDM w Krakowie i będą kontynuowane.

Do tej pory udało się:

 • sfinalizować rozmowy z gospodarzami, podpisując umowę użyczenia terenu pod budowę pola namiotowego,
 • spotkać z dziekanem Dekanatu Wieliczka oraz podjąć współpracę z Proboszczem parafii w Strumianach, na terenie której zostało zlokalizowane pole oraz z przedstawicielem Komitetu Parafialnego
 • uzgodnić z Kierownikiem Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych warunki pobrania wody do celów gospodarczych oraz higienicznych i odprowadzenia nieczystości,
 • poczynić ustalenia z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce dotyczące wywozu nieczystości,
 • podjąć wstępne rozmowy z osobą z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego,
 • porozmawiać z okolicznymi mieszkańcami, określając zakres działań organizatorów Miasteczka oraz uzyskując zobowiązanie pomocy z ich strony.

W Komitecie Organizacyjny ŚDM w Krakowie uzyskaliśmy:

 • akceptację planów dotyczących budowy Miasteczka oraz patronat Komitetu Organizacyjnego ŚDM nad polem namiotowym,
 • potwierdzenie umieszczenia Punktu Katechetycznego w Miasteczku, z którego obecnością wiążą się ułatwienia komunikacyjne, logistyczne, ponadto możliwość goszczenia trzech biskupów głoszących katechezy i sprawujących Eucharystię oraz możliwość zaangażowania zespołu animacyjnego (ewangelizacyjno-modlitewno-muzycznego) oraz liturgicznego,
 • potwierdzenie uczestnictwa w Pielgrzymce Miłosierdzia, we wtorek 26 lipca. Pielgrzymka przejdzie trasę od Sanktuarium św. Jana Pawła II do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, przechodząc w Roku Miłosierdzia przez Bramę Miłosierdzia.

Ponad to:

 • podjęto rozmowy z firmą świadczącą usługi gastronomiczne,
 • udało się pozyskać kilkaset metrów ogrodzenia ogrodowego celem wydzielenia terenu.

Ciągle trwają pertraktacje z firmami wykonującymi usługi sanitarne (toalety, prysznice, umywalki) oraz z PKP InterCity odnośnie przewozu osób.

Tworzona jest lista osób zaangażowanych bezpośrednio w uzbrojenie pola, prowadzone są rozmowy ze sponsorami i darczyńcami.

IMG_1915
IMG_1905
IMG_1913
IMG_1899

Więcej informacji o Miasteczku na stronie sdmlowicz.pl w zakładce „Wyjazd do Krakowa” oraz w Prezentacji Power Point

Ks. Tomasz Staszewski,
wice-koordynator ŚDM Diecezji Łowickiej

Kategorie: Aktualności