Mamy Nowego biskupa pomocniczego!

Mamy Nowego biskupa pomocniczego!

24 grudnia papież Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego dla Diecezji Łowickiej. Został nim  ks. dr. hab. Wojciecha Osiala. 

Ksiądz Wojciech, urodzony w 1970 roku, jest jednocześnie najmłodszym obecnie biskupem w Polsce. Studia rozpoczął w Seminarium Duchownym Archidiecezji Warszawskiej. Ze względu na utworzenie w tym czasie Diecezji Łowickiej– dokończył je już w nowo utworzonym seminarium w Łowiczu. Studia doktoranckie kontynuował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Tamże został najpierw doktorem w 2001, a doktorem habilitowanym w 2014 roku. Jest wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa KatolickiegoOłtarzewie, a od 2015 r. ma wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana WyszyńskiegoWarszawie.

więcej informacji na ten temat

Kategorie: Aktualności