MNM – turnus III

MNM – turnus III

III turnus rekolekcji Młodych na Maxa był jednym z najliczniejszych w porównaniu do wcześniejszych turnusów. Koordynatorem duchowego odlotu był Michał Rogalski. Pasterzem został ks. Marcin Moks, a „wodzirejem” był Arkadiusz Nalej.

Każdy z uczestników tego wspaniałego wydarzenia poczuł bliskość Boga, który zakrólował w sercach. Dzięki temu najważniejszego z kroków utworzyliśmy wspólnotę. Oparta była na głębokiej wiarze, zaufaniu oraz modlitwie. Nad spokojem duchowym czuwali animatorzy, którzy wspierali i umacniali nas w każdym naszym słowie oraz w przeżyciach. Oczywiście nie zabrakło wspólnego tańca, śpiewu, śmiechu nawet do łez i wychwalania Boga na wszystkie możliwe sposoby. Wiele osób miało chwile niepewności ale dzięki Duchowi Świętemu wszystkie niepewności odeszły. Otworzyliśmy bramy naszych serca na miłość i dary Boga. Nie zabrakło świadectw, które poruszały. Przeżycia na Maxa tych rekolekcji dopełniały eucharystie przez które Bóg mówił do nas w sposób szczególny. Uczestnikom towarzyszyły nie do opisania emocje. Niektórzy płakali, śmieli się oraz zapadali w spoczynek w duchu świętym. Można powiedzieć, że każda spędzona chwila była nowym doświadczeniem. Pomysły na spędzanie wolnego czasu po prostu zaskakiwał. Każdemu towarzyszył uśmiecha na twarzach, nawet gdy łzy spływały po policzkach. Najpiękniejszym dopełnieniem była Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Franciszka Dziuby, który obdarzył wszystkich szczególna modlitwą. Nie moglibyśmy być sobą gdybyśmy nie pomodlili się za naszego wyjątkowego księdza biskupa.

Chwila rozstania była jedną z trudniejszy momentów podczas pobytu w Woźniakowie. Każdy z nas niezależnie z skąd pochodzi i jakie miał doświadczenia w życiu wzmocnił więzi z Bogiem oraz poznał na swojej drodze ludzi, którzy znaczą wiele.