Droga Krzyżowa z Ojcem Świętym

Droga Krzyżowa z Ojcem Świętym

Wczoraj wieczorem, na Krakowskich Błoniach odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Ojcem Świętym Franciszkiem. W gronie młodzieży z całego świata byli również pielgrzymi z Diecezji Łowickiej..
Była to chwila spotkania nie tylko ze Słowem Bożym, ale także przesłaniem, jakie chce do nas skierować Bóg przez Papieża Franciszka.
Blisko młodzieży były krzyż Światowych Dni Młodzieży i ikona Matki Bożej Solus Populi Romani.

Więcej na stronach Radia Victoria

Kategorie: Media, Radio Victoria