Dziękują za okazane serce dla ŚDM

Dziękują za okazane serce dla ŚDM

Zanim rozpoczęło się spotkanie podsumowujące okres przygotowań diecezji łowickiej do Światowych Dni Młodzieży na placu św. Jana Pawła II w Żyrardowie, w Resursie zgromadzili się ci, bez których wiele atrakcji i wydarzeń nie miałoby szansy się odbyć. Gospodarzami spotkania byli Prezydent Miasta Żyrardowa p. Wojciech Jasiński oraz bp łowicki Andrzej Franciszek Dziuba.
W unikatowym w skali europejskiej, jednym z najcenniejszych i najstarszych zabytków w Żyrardowie, zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, medycznych i sanitarnych, sponsorów, koordynatorów i wolontariuszy zaangażowanych w przygotowanie ŚDM w diecezji łowickiej. Prowadzący spotkanie: Łukasz Kalużny i Olga Ciechańska, wprowadzili uczestników w specjalny charakter spotkania: „Dzisiejsze spotkanie jest naszym wyrazem podziękowania wobec Państwa zaangażowania i wsparcia na wspólnej drodze Z Rio Do Krakowa. Wydarzenie ŚDM Kraków 2016 to w przypadku naszej diecezji summa długotrwałych przygotowań, które rozpoczęły się 31 sierpnia 2013r. wydarzeniem „Rio w Żyrardowie” – mówił Łukasz Kalużny.

„Od tego momentu, poprzez szereg inicjatyw i działań podejmowanych razem, takich jak: rekolekcje ewangelizacyjne Młodzi na Maksa, spotkania Ambasadorów i Wolontariuszy, diecezjalne Niedziele Palmowe, Noce Świętych, trzy spotkania Z Rio Do Krakowa, a zwłaszcza Peregrynacje Krzyża i Ikony, dotarliśmy w końcu do Dni w Diecezji bezpośrednio poprzedzających ŚDM oraz do Miasteczka Łowickiego pod Krakowem – dodała Olga Ciechańska.

Swoje słowa na początku skierowali do zgromadzonych gospodarze spotkania oraz ks. Adam Bednarczyk – koordynator przygotowań ŚDM diecezji łowickiej. „Chyba nie ma takich słów, które oddadzą naszą wdzięczność względem siebie i będą w stanie wynagrodzić wkład zaangażowania i pracy wszystkich, którzy to dzieło współtworzyli. Dlatego konieczne będzie dziękowanie sobie sercem” – zauważył biskup Andrzej Franciszek Dziuba.

Po kilku słowach wprowadzających w spotkanie, odbyła się zapowiedź filmu dokumentującego wybrane przeżycia Dni w Diecezji oraz Miasteczka Łowickiego. Film nosił tytuł „Błogosławieni”, a wykonał go p. Grzegorz Nowakowski. Każdy z obecnych otrzymał film na płycie CD wraz z pamiątkowym albumem o nazwie „Z Rio Do Krakowa”,

W dalszej części spotkania nadszedł czas na podziękowania. Dla wszystkich wyróżnionych za swoje zasługi nie tylko w diecezji, ale także w rejonach w zabytkowej Resursie zostały wręczone podziękowania oraz statuetki. Uczestnicy spotkania otrzymali również imienne podziękowania od pasterza diecezji.

To spotkanie było potrzebne, aby docenić i zauważyć każdego, kto miał wkład w organizację i przygotowanie wielu wydarzeń związanych z ŚDM w diecezji łowickiej. Bez okazanego serca, wsparcia i zaangażowania ze strony władz, służb mundurowych oraz sponsorów nie można byłoby mówić o sukcesie ŚDM na łowickiej ziemi. Nie można byłoby o nim mówić również bez ogromnego wkładu pracy i modlitwy ze strony koordynatorów, kapłanów, sióstr zakonnych oraz bez nowego i świeżego powiewu energii i radości, którą tchnęli w kościół łowicki wolontariusze oraz pracownicy diecezjalnego Biura ŚDM.

Wiele osób było zaskoczonych takim wspaniałym gestem ze strony diecezji. Na koniec, koordynatorzy przygotowań ks. Adam Bednarczyk, ks. Tomasz Staszewski, ks. Sylwester Bernat oraz ks. Tomasz Wójcik dostali papieskie medale za zasługi w dziele ŚDM. Zakończeniem tego nadzwyczajnego spotkania był poczęstunek, gdzie z entuzjazmem i żywym zainteresowaniem rozmawiano jeszcze o minionym czasie przygotowań do ŚDM.

Kategorie: Aktualności