„MŁODZI NA MAXA” – PODSUMOWANIE I PODZIĘKOWANIE

„MŁODZI NA MAXA” – PODSUMOWANIE I PODZIĘKOWANIE

„Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” (por. 1 Tes 5, 18-19)

Jest naszą ogromną radością, że w diecezjalnych rekolekcjach ewangelizacyjnych Młodzi na maxa, odbywających się w czterech turnusach (22 – 25 stycznia, 29 stycznia – 1 lutego, 5 – 8 lutego, 12 – 15 lutego 2015 roku), w ośrodku formacyjnym w Kutnie – Woźniakowie wzięło udział łącznie 206 młodych (trzy razy więcej niż w roku ubiegłym!!!). Są to jedynie statystyki. O wiele ważniejsze jest jednak to, że za każdym ze statystycznych uczestników stoi konkretne doświadczenie spotkania z żywym Jezusem we wspólnocie Kościoła. To przekonanie potwierdzają poruszające świadectwa młodych, którzy wzięli udział w rekolekcjach.
Dziękuję księżom proboszczom i wikariuszom, którzy poprzez informację, słowo zachęty i wsparcie finansowe pomagali młodym uczestniczyć w rekolekcjach. Młodzież przybyła z 51 parafii naszej diecezji.
Dziękuję kapłanom: współprowadzącym rekolekcje oraz posługującym Sakramentem pokuty i pojednania, zarówno diecezjalnym, jak i zakonnym ze Zgromadzenia Księży Salezjanów.
Dziękuję świeckim ewangelizatorom – prowadzącym i koordynującym rekolekcjami (Arkadiuszowi Nalejowi, Wiolecie Białej i Agnieszce Kilińskiej ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Siloe w Żyrardowie), 30 animatorom z różnych wspólnot i parafii, siostrze zakonnej, katechetom oraz wszystkim uczestnikom za Wasze świadectwo wiary i miłości do Jezusa i Kościoła.
Dziękuję członkom Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym: Siloe i Hosanna z Żyrardowa, Emmanuel z Sochaczewa, Efraim z Jaktorowa za udział i zaangażowanie.
Dziękuję zgromadzeniom zakonnym i wiernym, którzy wspierali dzieło modlitwą i ofiarowanym cierpieniem.
Wszystkim dziękuję za tworzenie w diecezji wspólnoty wiary ludzi młodych i kontynuację dzieła przygotowań do ŚDM w Krakowie.
Konkretnym owocem tych rekolekcji będzie przygotowanie 14 marca br. w Żyrardowie przez uczestników Młodych na maxa Festiwalu Młodych – ewangelizacyjnej części XXX ŚDM w Łowiczu w Niedzielę Palmową.

Ks. Adam Paweł Bednarczyk
Diecezjalny Koordynator ŚDM