Życzenia świąteczne od Koordynatora ŚDM Diecezji Łowickiej ks. Adama P. Bednarczyka

Życzenia świąteczne  od Koordynatora ŚDM Diecezji Łowickiej ks. Adama P. Bednarczyka

Drodzy Współpracownicy Dzieła Przygotowań do ŚDM Kraków 2016:

Kapłani Diecezjalni i Zakonni, Siostry i Bracia Życia Konsekrowanego,

Ambasadorowie i Wolontariusze!

Począwszy od celebracji „Rio w Żyrardowie”, która miała miejsce 3 sierpnia 2013r. rozpoczęliśmy w Diecezji Łowickiej dzieło przygotowań do spotkania z Papieżem Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Z wdzięcznością Bogu spoglądamy na drogę, jaką pozwolił nam przebyć w ciągu minionych dwóch lat i z ogromną troską – ale także z ufnością w Bożą Opatrzność – patrzymy na zadania, jakie wyznacza nam niedaleka perspektywa przyszłości.

Przed nami peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży: Krzyża oraz Ikony „Salus Populi Romani” po terenie Diecezji Łowickiej. Papież Benedykt powiedział, że „należy zadbać, aby spotkanie z Krzyżem prowadziło do wewnętrznego spotkania w wierze z Tym, który umarł za nas na krzyżu, dla nas zmartwychwstał i żyje, by obudziło w nas pamięć o Jezusie, uwielbienie i wdzięczność dla Niego i pociągnęło do oddania Jezusowi życia”.

Mam głęboką nadzieję, że prowadzeni światłem Ducha Świętego sprostamy zadaniu, jakie Bóg – posługując się ustami namiestnika Chrystusowego na ziemi – nam wyznacza.

Dzięki spotkaniom, jakie miały miejsce w czasie ostatnich dwóch lat stworzyliśmy wspólnotę ludzi, którzy sami przejęci wezwaniem Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), pragną innym pomagać w przemianie życia.

Dlatego ośmielam się, jako odpowiedzialny za dzieło przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Łowickiej, złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne:

Życzę, Kochani, abyście nie ustawali na drodze nawrócenia. Z im większym przekonaniem bowiem możemy powiedzieć, że przyszło nam żyć w trudnych czasach, tym mocniej czujemy, że czasy te potrzebują świadków Chrystusa, którzy chcieliby i potrafili wprowadzać Dobrą Nowinę w każdy zakamarek ludzkiego życia i prześwietlać nią każdą ludzką aktywność.

Życzę Wam, abyście byli dla świata światłością, nie tylko dającą radość Wam samym, rozpalonym ogniem Ducha Świętego, ale będącą narzędziem, pomagającym innym odnaleźć Prawdziwą Światłość – Jezusa Chrystusa.

Alleluja!!!

Ks. Adam Paweł Bednarczyk

Diecezjalny Koordynator ŚDM Kraków 2016

Kategorie: Aktualności