Za darmo … rozlewa się Twa łaska!

Za darmo … rozlewa się Twa łaska!

Zbliża się II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Bożego Miłosierdzia. Wielka tajemnica i jeszcze większa łaska dana człowiekowi przez Boga. Ze świętem tym ściśle łączą się patroni Światowych Dni Młodzieży – św. Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska.

Ale najpierw- czym jest miłosierdzie?

Kochanie łączy mi się z jakąś wzajemnością, z wymaganiem czegoś od osoby kochanej. Bo jeśli potrafię kochać, to wszystko jest w porządku i trzymam się zdala od grzechu. Ale jeśli nie umiem kochać i przekraczam prawo, to jestem winny – należy mi się kara zgodnie z prawem. I tutaj Miłość Boga osiąga coś niepojętego dla mnie –  Jezus wziął na siebie moje winy. Niezależnie od tego jakie były- moje grzechy, zostały przez Niego odkupione („Choćby wasze grzechy były jak szkarłat- nad śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak purpura- staną się białe jak wełna. Iz 1,18)
Bóg zgodnie z prawem, które dał, mógłby wymagać ode mnie poniesienia całej kary, a jednak jest dla mnie Miłosierny, jeśli tylko się do niego zwrócę:
KKK 210 (oraz KKK 211)
Bóg jest większy od naszych grzechów, jest większy od prawa, które nas oskarża i jest naszym jedynym ratunkiem: „Uspokoimy przed Nim nasze serce. A jesli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko” (1 J3, 19-20).

Apostołka Bożego Miłosierdzia.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Siostra Faustyna Kowalska przez całe swoje życie mocno poszukiwała Boga w swoim życiu. Co więcej, Bóg zaczął powoływać Faustynę już w bardzo młodym wieku do bliższej relacji ze sobą. Jezus objawił jej, jak wielką łaską dla grzeszników jest uciekanie się do Bożego Miłosierdzia. Otwierając się na Wolę Bożą w swoim życiu i jednocząc się w trudach swojego życia z Jezusem – przekazała nam wspaniałe orędzie dotyczące Bożego Miłosierdzia. Jej misja polegała na trzech głównych zadaniach:

  • przybliżeniu i głoszeniu światu prawdy objawionej w Piśmie Świętym o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka
  • wypraszaniu Miłosierdzia Bożego dla całego świata m. in. przez praktykę podanych przez Pana Jezusa nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, którymi są: obraz Miłosierdzia Bożego z podpisem: Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa w godzinie Miłosierdzia (Dz. 1500)
  • zainspirowaniu apostolskiego ruchu Miłosierdzia Bożego, który podejmuje zadanie głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata oraz dąży do doskonałości drogą wskazaną przez św. Siostrę Faustynę. Jest to droga polegająca na postawie dziecięcej ufności wobec Boga, która wyraża się w pełnieniu Jego woli oraz postawie miłosierdzia wobec bliźnich.

Wielki orędownik

św. Jan Paweł II

Oficjalne ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego wiąże się z osobą św. Jana Pawła II. Początkowo święto Miłosierdzia Bożego zostało wprowadzone w 1985 roku w archidiecezji krakowskiej przez kard. Franciszka Macharskiego. Jednak na prośbę Episkopatu Polski – papież Jan Paweł II rozciągnął zasięgiem to święto na całą Polskę w 1995. Natomiast w dniu kanonizacji Siostry Faustyny – 30 kwietnia 2000 roku, papież ogłosił je świętem dla całego Kościoła Katolickiego.

 

Święto Miłosierdzia

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzimy w drugą niedzielę Wielkanocną, czyli jeszcze w Oktawie Wielkanocy. Takie umiejscowienie w kalendarzu nie jest przypadkowe i wynika z treści objawienia: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299)”.

Druga Niedziela Wielkanocna łączy się poprzez Oktawę Wielkanocną ze wspomnieniem Męki i Zmartwychwstania wynikających właśnie z Bożego Miłosierdzia.

KKK 1323

Potrzeba kultu Bożego Miłosierdzia jest wielka: „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965).”

Przygotowaniem do obchodów jest nowenna, polegające na odmawianiu od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Do samego święta należy podejść uroczyście, a kapłani powinni głosić wielkość Miłosierdzia Bożego:”Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).”

jezuufamtobie

Z tym wszystkim wiążą się wielkie obietnice: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).”

Jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki- jest to łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.

Tekst: Konrad Zabrzygraj

 

 

Kategorie: Aktualności