Góra uwielbienia, góra wstawiennictwa … Horeb

Góra uwielbienia, góra wstawiennictwa … Horeb

W czwartek, 9 lipca, ponownie spotkaliśmy się na Horebie. To już trzeci raz wspólnie uwielbialiśmy Boga i modliliśmy się za młodzież, szczególnie z naszej diecezji.

Rozważaliśmy Psalm 121:

Oczy swe wznoszę ku górom: Skąd przyjdzie dla mnie pomoc? Pomoc przychodzi od PANA, który stworzył niebo i ziemię! On nie pozwoli potknąć się twej nodze ani się nie zdrzemnie Ten, który cię strzeże! Nie zdrzemnie się nigdy ani nie zaśnie Strażnik Izraela. PAN jest strażnikiem twoim, PAN twoją osłoną, On jest po twojej prawej stronie. We dnie nie porazi cię słońce ani księżyc w nocy. PAN cię ustrzeże od zła wszelkiego, PAN ochroni twe życie. PAN cię ustrzeże przy wyjściu i powrocie teraz i na wieki. (według tłumaczenia Wydawnictwa Święty Paweł)

Na spotkaniu byli obecni także klerycy: trzech z Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu i jeden z Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Marcin Wiśniewski- kleryk seminarium warszawskiego- otrzymał życzenia urodzinowe oraz podziękowania za wklad i za zainicjowanie rekolekcji Młodzi Na Maxa oraz spotkania Rio W Żyrardowie.

Były piekne świadectwa o Bożym prowadzeniu po ciężkich wydarzeniach, które rzutowały na całe dalsze życie.