„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 91)

„Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów…” (dzień 91)

Do Światowych Dni Młodzieży pozostało jeszcze 344 dni 🙂

W niedzielę – 16 sierpnia – modlimy się szczególnie za młodych z

par. p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika w Miłonicach oraz za młodych z Kuby:

Po Portugalsku
Po Polsku

Deus, Pai misericordioso,
Que revelaste Teu amor em Teu Filho Jesus Cristo
e, no Espírito Santo, Consolador, o derramaste sobre nós,
a Ti confiamos o futuro do mundo e de todos os homens.  
De maneira especial a Ti confiamos os jovens
de todos os idiomas, povos e nações.
Guiai e protegei-os nos complicados caminhos de hoje
e dê-lhes a graça de poder colher abundantes frutos
a partir da experiência da Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia.

Pai celeste,
faça-nos testemunhas da Tua misericórdia.
Ensina-nos a levar a fé aos que duvidam,
a esperança aos desanimados,
o amor aos indiferentes,
o perdão a quem fez o mal
e a alegria aos infelizes.
Fazei com que a centelha do amor misericordioso
que acendeste dentro de nós
converta-se em uma chama que transforma os corações
e renova a face da Terra.

Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós.
São João Paulo II, rogai por nós.
Santa Faustina, rogai por nós.

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

Informacje o:

„Czy jesteś człowiekiem, który chce cieszyć się życiem? Czy pragniesz doczekać dni szczęśliwych? Powstrzymaj od zła swój język, a wargi od obłudenj mowy! Unikaj zła, a czyń dobro, pragnij pokoju i dąż do niego!”

Ps 34, 13- 15 (Biblia w przekładzie Wydawnictwa Święty Paweł)