Ważne spotkanie z samorządowcami

Ważne spotkanie z samorządowcami

7 września w Seminarium Duchowym w Łowiczu odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura ŚDM Diecezji Łowickiej z samorządowcami i władzami poszczególnych rejonów całej diecezji w sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży. Po krótkim wprowadzeniu bp Andrzeja Dziuby oraz diecezjalnego koordynatora przygotowań ŚDM ks. Adama Bendarczyka, obecni na spotkaniu prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, władze wojewódzkie, reprezentanci władz lokalnych, komendanci policji oraz księża koordynatorzy z poszczególnych rejonów diecezji wysłuchali prezentacji na temat ŚDM oraz możliwości współpracy przy tym wydarzeniu, którą przygotowały pani Aneta Grzegorzewska oraz Olga Ciechańska. Spotkanie zakończyło się rozmowami przedstawicieli władz z koordynatorami rejonów na temat szczegółów współpracy w przygotowaniu wydarzeń związanych z ŚDM.

tekst Olga Ciechańska

Program spotakania:
10:00 powitanie uczestników spotkania – ks. Biskup Andrzej F. Dziuba
10:05 prowadzenie spotkania i słowo wstępne – ks. Adam P. Bednarczyk – koordynator ŚDM Diecezji Łowickiej
10:10 prezentacja: „Światowe Dni Młodzieży (20 – 25 lipca 2016 roku) i Dni w Diecezji (26 – 31 lipca 2016 roku) – istota, cel, zadania”– Pani Olga Ciechańska
10:30 „Obszary współpracy Władz samorządowych, Policji oraz Kościoła podczas przygotowań do ŚDM w Diecezji Łowickiej” – Pani Aneta Grzegorzewska
10:50 otwarcie dyskusji
11:10 słowo podsumowania – Ksiądz Biskup Andrzej F. Dziuba
11:15 wyznaczenie osób kontaktowych reprezentujących władze samorządowe do współpracy z Sekcją Promocji Biura ŚDM Diecezji Łowickiej
11:30 kawa, herbata
12:00 spotkanie w siedmiu grupach rejonowych (Kutno, Łęczyca, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Sochaczew, Żyrardów) samorządowców, Policji i księży koordynatorów
12:45 planowane zakończenie spotkania