Zabierz ode mnie mój strach i myśli „co ludzie powiedzą”!

Zabierz ode mnie mój strach i myśli „co ludzie powiedzą”!

10 września o godz. 19.00 już po raz kolejny młodzież z naszej diecezji zebrała się w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie na uwielbieniu i modlitwie za młodych „Horeb”. Siostra Emilka, posługując się Pismem Świętym, przedstawiła nam sens i moc modlitwy wielbiącej.  Dowiedzieliśmy się, że wszędzie tam, gdzie zaczniesz się modlić „zdobywasz przestrzeń dla Boga” i pozwalasz działać Duchowi Świętemu. Zapraszając Boga do tego miejsca i oddając się całkowicie Jego opiece, zapominasz o swoich problemach. Spróbuj, a sam się przekonasz – naprawdę warto.

Po takiej teorii uwielbienia, wszyscy przystąpili do ćwiczeń praktycznych 🙂 Modlitwą, śpiewem, tańcem każdy z nas uwielbiał Chrystusa ze wszystkich swoich sił. Wszyscy, którzy zaufali Panu- wyzbyli się strachu przed tym „co inni powiedzą?”. Młodzi zgromadzeni wokół Najświętszego Sakramentu chwalili naszego Stwórcę za wszystkie dzieła Jego rąk, prosili o większe dary, więcej Miłości, Wiary, Nadziei i dziękowali za dotychczasowe Łaski. Każdy z nas miał możliwość osobistego spotkania z Jezusem! Każdy miał okazję na osobiste spotkanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie, każdy mógł Go adorować i powierzyć Mu swoje troski i trudności. To był niezwykły moment, pełen wzruszeń, radości, chwały, miłości i poczucia bezpieczeństwa, które daje nam Jezus Chrystus!

Gdy już wszyscy spotkali się z Królem Chwały, zgromadzeni księża udzielili Komunii Świętej, by Jezus mógł nakarmić młodych swoją bezgraniczną Miłością.

Po adoracji przyszedł moment na świadectwa. Nasi bracia i siostry podzielili się swoimi doświadczeniami z tego spotkania, a także ze swojego życia. W tych świadectwach dało się zauważyć jak „wielkie rzeczy uczynił im Wszechmocny”. Każde świadectwo to przykład, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych!

Jeżeli tylko w pełni zaufasz Bogu i oddasz Mu swoje życie, to wszystko się ułoży! Już dziś zapraszam Ciebie na kolejne spotkanie. Zawróć jeśli to możliwe i przyjdź, pomódl się, zaufaj Panu i  nie myśl o tym co inni powiedzą! Nie pozwól by Twój strach Cię ograniczał, przecież „WSZYSTKO MOŻESZ W TYM, KTÓRY CIĘ UMACNIA”!!!

Tekst: Magdalena Gorożankin

Zdjęcia: Marcin Gomulak, Kuba Borkowski

Kategorie: Aktualności, Rejony