Czynem i słowem, nie tylko słowem …

Czynem i słowem, nie tylko słowem …

Drodzy Ambasadorzy i Wolontariusze ŚDM! Trwa już ostatni rok przygotowań do przybycia papieża Franciszka na obchody Światowych Dni Młodzieży. Nasze przygotowania trwają już od ogłoszenia Krakowa, jako miejsca spotkania w 2016.

Przygotowujemy się wciąż duchowo, ale także logistycznie na to wydarzenie. Staramy się świadczyć o Jezusie najlepiej jak możemy, tak jak sami go doświadczyliśmy, bo jak mówi Święty Paweł w Pierwszym Liście Do Koryntian: „Głoszę bowiem Ewangelię nie dla własnej chluby, ale z nałożonego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.” (1Kor 9,16 wg. Biblii wyd. Święty Paweł). Na ogół głosimy głównie słowem. Tymczasem w zeszłą niedzielę Drugie Czytanie przypomniało nam: „Bracia moi! Jaki z tego pożytek, jeśli ktoś mówi, że wierzy, a nie potwierdza tego czynami? Czy taka wiara może go zbawić? Gdyby więc twój brat lub siostra byli nadzy lub głodni, a ty byś im powiedział: <<Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i posilcie>>, lecz nie dałbyś im tego, czego potrzebuje ciało, jakąż będą mieli z tego korzyść? Tak więc wiara, która nie jest potwierdzona czynami martwa jest sama w sobie.”(Jk 2,14-17 wg. Biblii wyd. Święty Paweł).

W naszych rejonach na pewno działają inicjatywy mniej, lub bardziej lokalne w które możemy się czynnie włączać jako wolontariusze ŚDM. Sami najlepiej będziecie wiedzieć, gdzie moglibyście „czynem” głosić Jezusa. Niektóre inicjatywy wymagają od nas naprawdę niewiele…

Jedną z takich inicjatyw jest zbliżająca się zbiórka odpadów w Żyrardowie, z której cały dochód zostanie przeznaczony na potrzeby Hospicjum domowego, prowadzonego przez stowarzyszenie „Nieść ulgę w cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy.

Strona Stowarzyszenia

Strona wydarzenia na facebooku.

OdpadZdasz