Peregrynacja Symboli ŚDM w Diecezji Łowickiej – dzień 3 – rejon kutnowski

Peregrynacja Symboli ŚDM w Diecezji Łowickiej – dzień 3 – rejon kutnowski

Symbole Światowych Dni Młodzieży wyruszyły z Łęczycy do rejonu kutnowskiego o godzinie 7.30. Młodzież łęczycka mimo zmęczenia oraz obowiązku szkolnego przyszła pożegnać Krzyż i Ikonę. Pierwszym punktem w rejonie kutnowskim było Mazewo. Tam dzieci, młodzież oraz mieszkańcy parafii uczestniczyli we Mszy Świętej. Po Mszy zebrani wysłuchali świadectwa wolontariuszki. Ostatnim punktem pobytu w tej małej miejscowości była adoracja Krzyża poprzez dotkniecie Go i przeniesienie do Kaplicobusa. Kolejnym punktem Pielgrzymki był kościół w Sobótce. Zgromadzone w nim dzieci i młodzież oraz dorośli odmówili modlitwę Światowych Dni Młodzieży, wielbili Boga śpiewem oraz wysłuchali świadectw młodzieży. Następnym punktem, do którego zostały przewiezione Symbole ŚDM był kościół w Rdutowie. Zgromadzeni wierni wraz z księdzem proboszczem modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Osoby, które tam były, mogły również adorować Krzyż i Ikonę. Dalej Symbole ruszyły do Dzierzbic. Tam została odprawiona Msza Święta w obecności młodzieży z pobliskich szkół. Po dotknięciu Krzyża i Ikony przez wszystkich wiernych, ruszyły One do kolejnego punktu Peregrynacji. Było to gimnazjum  w Krośniewicach. Po drodze zatrzymaliśmy się na krótką modlitwę w szkole w Chodowie, gdzie młodzież oraz dzieci przygotowały własną modlitwę przed Krzyżem i Ikoną. Pani dyrektor szkoły zawierzała losy wszystkich dzieci, nauczycieli i pracowników oświaty Maryi. Po tym poruszającym momencie wyruszyliśmy do Krośniewic. Ikona i Krzyż zostały powitane przez J.E. Księdza Biskupa Andrzeja F. Dziubę. Uczniowie wnieśli Je na halę gimnastyczną, gdzie mogli uwielbiać Boga śpiewem, a także wysłuchać świadectw. Ze szkoły wyruszyliśmy na krótki pielgrzymi szlak z gimnazjum do kościoła parafialnego. Młodzież chętnie uczestniczyła w tej pątniczej drodze wraz z kapłanami. Biskup Łowicki wraz z księżmi rejonowymi odprawili Eucharystię. W Homilii Biskup Ordynariusz podkreślił znaczenie Krzyża i Ikony ŚDM oraz Ich wymiar duchowy porównując miniatury Symboli ŚDM z pierwowzorem. Po Eucharystii nadszedł czas na osobiste spotkanie z Jezusem i Maryją. Kolejnym punktem Peregrynacji w rejonie kutnowskim był kościół w Głogowcu. Tam odbyła się Msza Święta dla wiernych i młodzieży szkolnej jak również adoracja Krzyża. Po tych wydarzeniach Symbole ŚDM przekroczyły granicę miasta Kutno. Ikona z Krzyżem zawitały do parafii Św. Jana Chrzciciela. Młodzi z parafii wraz z duszpasterzami poprowadzili czuwanie przy Symbolach. Pod koniec każdy z zebranych mógł dotknąć Krzyża i oddać cześć Ikonie. Ostatnim już punktem tego dnia była Eucharystia w parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Kutnie, której również przewodniczył J.E. Biskup Andrzej F. Dziuba. Po Mszy Świętej przyszedł czas na osobiste oddanie czci Symbolom ŚDM. Młodzież kutnowska przygotowała całonocne czuwanie z Symbolami ŚDM.
.

Tekst: Kuba Borkowski

Zdjęcia: Kuba Borkowski