Diecezja w liczbach

Strona główna

Diecezja Łowicka

Powierzchnia diecezji: 5806 km2
Liczba ludności: 609 tys.
Liczba parafii: 166 
Liczba dekanatów: 21
Liczba kościołów rektorskich: 4
Liczba księży diecezjalnych: 369
Liczba domów zakonnych męskich: 12
Liczba domów zakonnych żeńskich: 39

Diecezja Łowicka powstała 25 III 1992 roku. Papież Jan Paweł II ustanowił ją wydaną w tym dniu bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. 

W skład nowej diecezji obok dawnego Księstwa Łowickiego weszły: Ziemia Sochaczewska, Ziemia Rawska, Kutnowska. Główny trzon diecezji stanowią parafie znajdujące się w zachodniej części byłej Archidiecezji Warszawskiej, do nich w ramach reorganizacji zostały dołączone parafie z Diecezji Łódzkiej i Płockiej. 

Pierwszym Biskupem Łowickim został Alojzy Orszulik SAC. W nowo powstałej diecezji rozpoczęto organizacje struktur administracji diecezjalnej. 31 maja 1992 roku został powołany do życia Caritas Diecezji Łowickiej. Caritas wspiera działalnością charytatywną na rzecz ubogich z terenu diecezji. Rozwinął również szereg działań, które służą pomocy, wsparciu i opiece ludzi najbardziej potrzebujących. Dużą pomocą są placówki, które zostały w tym czasie utworzone. 

Obecnym Biskupem Łowickim od 22 maja 2004 r. jest Bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba.

Napisz komentarz

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.