Spotkanie 17-19 października 2014 – rejestracja

Strona główna

Formularz rejestracyjny.

dla uczestników spotkania "Powołani do szczęścia".

Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką "*"

Imię*
Nazwisko*
Jestem osobą pełnoletnią* taknie
W przypadku osób niepełnoletnich prosimy ściągnąć, wydrukować, wypełnić i przywieźć zgodę rodziców lub opiekunów.
Plik MS Word Plik PDF
Potwierdzam, że jestem całkowicie zdrowy i nie biorę żadnych leków* taknie
Data urodzenia*:
PESEL*:
Przyjadę jako*:
ambasador - wolontariusz zgłoszony oficjalnie przez księdza proboszcza jako jeden z dwóch odpowiedzialnych za przygotowania ŚDM w parafii;
wolontariusz - każdy pragnący uczestniczyć w przygotowaniach do ŚDM
Jestem z parafii*:
Rejon*
Adres email*:
Numer telefonu*:
Jestem spoza Żyrardowa i chcę skorzystać z możliwości noclegu*: taknie
Osoba z którą chciałbyś/chciałabyś mieszkać*:
Informacje dodatkowe (opcjonalnie):
Znajomość języków obcych:
jaki język i w jakim stopniu opanowany(słabo, średnio, dobrze, bardzo dobrze)
Umiejętności i talenty:
Zainteresowania:
Inne informacje, uwagi:

Plan dojazdu