Logo ŚDM 2016

Strona główna

ŚDM LOGO 2016

Symbolika LOGO ŚDM 2016

Logo XXXI Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016 jest ilustracją słów “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), które zostały wybrane na temat przewodni tego spotkania.

Symbolika logo łączy w sobie trzy elementy:miejsce, głównych bohaterów oraz temat spotkania.

1. MIEJSCE SPOTKANIA

Polska – gospodarzem spotkania młodych w 2016 roku jest Polska. Logo zostało wpisane w czerwony kontur Polski (czerwień jest jedną z naszych barw narodowych). Polska to ojczyzna św. Jana Pawła II, gorliwego czciciela i apostoła Bożego Miłosierdzia, inicjatora ŚDM. Tutaj także przyszła na świat św. Siostra Faustyna, przez którą Pan Jezus przypomniał światu orędzie o Bożym Miłosierdziu.

Kraków – w konturach Polski, w formie żółtego koła, zaznaczono Kraków. To tutaj znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego od lat młodości pielgrzymował Karol Wojtyła – robotnik, potem ksiądz, biskup i kardynał. Stąd wyruszył w 1978 roku do Rzymu na konklawe. Jako Jan Paweł II powracał tu podczas wszystkich pielgrzymek do Ojczyzny. W ostatniej z nich, w 2002 roku, nazwał to miejsce światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia i tutaj zawierzył świat miłosiernej miłości Boga.

2. GŁÓWNI BOHATEROWIE SPOTKANIA

Chrystus – istotą każdego Światowego Dnia Młodzieży jest spotkanie młodych z Chrystusem. Symbolizuje Go krzyż, który stanowi jeden z głównych elementów logo.

Młodzież – parokrotnie podczas wcześniejszych edycji ŚDM (m. in. w Paryżu, Rzymie i Toronto) symbolem młodzieży w logo było kolorowe koło. Podobnie jest w przypadku logo ŚDM Kraków 2016. Żółte koło wpisane w krzyż oznacza więc nie tylko położenie Krakowa na mapie Polski, ale także młodzież całego świata, która zgromadzi się tutaj razem z papieżem Franciszkiem u stóp krzyża.

3. TEMAT SPOTKANIA

Miłosierdzie – głównym tematem XXXI ŚDM jest Boże Miłosierdzie. Jego symbolem jest iskra, o której wspomina św. Faustyna w swoim “Dzienniczku”: “Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, […] z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” [Dzienniczek 1732]. Promienie iskry widoczne w logotypie nawiązują do znanego obrazu Jezusa Miłosiernego. Z serca Jezusa w tym wizerunku wychodzą dwa promienie: niebieski, który oznacza wodę i czerwony – symbolizujący krew. Podobnie i w logo symbolizują one łaskę, która obejmuje i rozgrzewa młodych całego świata.

Kolorystyka logo ŚDM 2016 –czerwona, niebieska, żółta – nawiązuje także do oficjalnych barw miasta Krakowa i jego herbu.